3 thành phần chính tạo nên một Proptech

Proptech là gì? Xu hướng và vai trò của Proptech BĐS tại Việt Nam

PropTech (Công nghệ bất động sản) là khái niệm dùng để chỉ việc các cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản nhằm đơn giản hóa các hoạt động như tiếp cận khách hàng, quản lý danh mục đầu tư hay mua bán, cho…

Read more »