Chỉ còn duy nhất 02 vị trí Contributor/ Author – Bạn muốn hợp tác cùng chúng tôi?

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc tuyển dụng Contributor/ author (người xây dựng / tác giả) vào nền tảng website của CLB Fintech Việt Nam. Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí Contributor/ author (số lượng có hạn) Mục đích Chia sẻ kiến thức trong khả năng /…

Read more »